RWK LP

Ottmaring 1 vs. SG Ried  1 SG Ried 2 vs. Freidberg 1

RWK LG

SG Ried 2 vs. Egenburg 1 SG Ried 3 vs. Kissing 2

RWK LP

Freienried 1 vs. SG Ried 1

RWK Auflage

SG Ried 1 vs. Mering 2 St. Afra 1 vs. SG Ried 2

RWK LG

Kissing 1 vs. SG Ried 2 Harthausen 2 vs. SG Ried 3